PNVN 22

Mã sản phẩm : SPNVN22
Giá : 550,000 VNĐ
Số lượng : Mua ngay

Sản phẩm hoa ngày PNVN áp dụng cho điện hoa gửi đến khu vực Tp.HCM vào các ngày 18, 19 và 20/10, trong trường hợp gửi đến các tỉnh khác sẽ có sự khác biệt.