HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY - SHB8K3

Mã sản phẩm : SHB8K3
Giá : 800,000 VNĐ
Số lượng : Mua ngay

Bình hoa gồm: 80 hoa hồng và phụ liệu.
Bình hoa chỉ áp dụng cho điện hoa gửi đến khu vực Tp.HCM, trong trường hợp gửi đến các tỉnh khác sẽ có sự khác biệt.