NHÀ GIÁO VN 02 - SHG6K2

Mã sản phẩm : SHG6K2
Giá : 680,000 VNĐ
Số lượng : Mua ngay

Giỏ hoa gồm: Địa lan, lan mokara, lan vũ nữ, hoa lyly và phụ liệu.
Giỏ hàng khuyến mãi - Giá dành cho ngày lễ 20/11.
Giỏ hoa chỉ áp dụng cho điện hoa gửi đến khu vực Tp.HCM, trong trường hợp gửi đến các tỉnh khác sẽ có sự khác biệt.