PNVN 33

Mã sản phẩm : CHG12K4
Giá : 1,200,000 VNĐ
Số lượng : Mua ngay

Giỏ hoa gồm: 1 chai rượu vang Pháp (seven lucky) + hoa hồng, cẩm tú cầu, hồng môn xanh và phụ liệu.
Sản phẩm hoa ngày PNVN áp dụng cho điện hoa gửi đến khu vực Tp.HCM vào các ngày 18, 19 và 20/10, trong trường hợp gửi đến các tỉnh khác sẽ có sự khác biệt.