MỪNG SINH NHẬT - SHG6K11

Mã sản phẩm : SHG6K11
Giá : 600,000 VNĐ
Số lượng : Mua ngay

Giỏ hoa chúc mừng sinh nhật gồm: hoa lan, hoa lyly hoa hồng và phụ liệu.
Giỏ hoa chỉ áp dụng cho điện hoa gửi đến khu vực Tp.HCM, trong trường hợp gửi đến các tỉnh khác sẽ có sự khác biệt.