CHÀO NGÀY MỚI - SHG6K01

Mã sản phẩm : SHG6K01
Giá : 600,000 VNĐ
Số lượng : Mua ngay

Giỏ hoa gồm hoa lan địa, lan denro, cẩm chướng, hướng dương và phụ liệu khác.
Giỏ hoa chỉ áp dụng cho điện hoa gửi đến khu vực Tp.HCM, trong trường hợp gửi đến các tỉnh khác sẽ có sự khác biệt.