CHÚC THUẬN LỢI - SHCM7K01

Mã sản phẩm : SHCM7K01
Giá : 700,000 VNĐ
Số lượng : Mua ngay

Kệ hoa chúc mừng gồm hoa lan, đồng tiền và phụ liệu khác.
Kệ hoa chỉ áp dụng cho điện hoa gửi đến khu vực Tp.HCM, trong trường hợp gửi đến các tỉnh khác sẽ có sự khác biệt.