VĨNH BIỆT - SHCB10K8

Mã sản phẩm : SHCB10K8
Giá : 1,000,000 VNĐ
Số lượng : Mua ngay

Kệ hoa chia buồn gồm các loại lan tím, lan trắng và phụ liệu khác.
Kệ hoa chỉ áp dụng cho điện hoa gửi đến khu vực Tp.HCM, trong trường hợp gửi đến các tỉnh khác sẽ có sự khác biệt.