NGẪU HỨNG - SHG5K04

Mã sản phẩm : SHG5K04
Giá : 500,000 VNĐ
Số lượng : Mua ngay

Giỏ hoa ngẫu hứng gồm hoa lan, hoa hồng, đồng tiền và phụ liệu khác.
Giỏ hoa chỉ áp dụng cho điện hoa gửi đến khu vực Tp.HCM, trong trường hợp gửi đến các tỉnh khác sẽ có sự khác biệt.