NHÀ GIÁO VN 16 - CHL6K01

Mã sản phẩm : CHL6K01
Giá : 600,000 VNĐ
Số lượng : Mua ngay

"NHÀ GIÁO VN 16" gồm gi 20 hoa hồng và các phụ liệu khác.

Sản phẩm hoa ngày Nhà Giáo Việt Nam áp dụng cho điện hoa gửi đến khu vực Tp.HCM vào các ngày 18, 19 và 20/11. Trong trường hợp gửi đến các tỉnh khác sẽ có sự khác biệt.