Quy định về đặt, thay đổi và hủy đơn hàng

QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT, THAY ĐỔI và HỦY ĐƠN HÀNG
 
1.Quy định về thời gian

Quy định về thời điểm nhận đặt hoa:

Giao hoa khu vực Tp.HCM : Thời điểm đặt hoa kết thúc vào 20h00 mỗi ngày. Tất cả những đơn hàng từ sau 20h00 được tính từ thời điểm là 07h00 sáng ngày hôm sau.
Giao hoa khu vực các tỉnh khác : Thời điểm đặt hoa kết thúc vào 18h00 mỗi ngày. Tất cả những đơn hàng từ sau 18h00 được tính từ thời điểm là 07h00 sáng ngày hôm sau.
Đối với điện hoa quốc tế, hành trình tiêu chuẩn là trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đặt hoa. Điện Hoa quốc tế không đảm bảo chuyển phát chính xác thời điểm yêu cầu; một số quốc gia không chấp nhận chuyển phát vào ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày Lễ, Tết tại khu vực bản địa. Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được phục vụ.

Thời gian thực hiện đơn hàng:

Tại Khu Vực TP. HCM:
Các quận nội thành và lân cận gồm: quận 1, 2, 3, 4, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận: Thời gian tiêu chuẩn: 04 giờ; nhanh nhất: 02 giờ. Thời điểm giao hàng sớm nhất là 6h00 ( đối với những đơn hàng đặt trước 18h00 hôm trước) và trễ nhất là 20h00.
 Các quận còn lại: Thời gian tiêu chuẩn 05 giờ; nhanh nhất: 03 giờ. Thời điểm giao hàng sớm nhất là 07h00 ( đối với những đơn hàng đặt trước 18h00 hôm trước) và trễ nhất là 20h00.
 
Khu Vực Hà Nội:
Các quận nội thành: Thời gian tiêu chuẩn: 04 giờ; nhanh nhất: 02 giờ.
Các quận còn lại: Thời gian tiêu chuẩn 05 giờ; nhanh nhất: 03 giờ.
Các quận huyện mới sáp nhập từ Hà Tây và Vĩnh Phúc: Thời gian tiêu chuẩn 12 giờ; nhanh nhất: 06 giờ.
 
Tất cả các khu vực thành phố, thị xã (còn lại) trong toàn quốc:
Thời gian tiêu chuẩn 12 giờ; nhanh nhất: 06 giờ.
 
2.Những quy định về loại trừ

Quy định loại trừ về thời gian:

 Thời gian chuyển phát hoa có thể sẽ nhanh hoặc chậm hơn 4 giờ theo hành trình tiêu chuẩn trong những ngày Lễ, Tết, ngày 14/2, ngày 8/3, ngày 20/10, ngày 20/11.
 
Quy định loại trừ về địa điểm :

 Dịch vụ điện hoa 1080 không chấp nhận chuyển phát trên: xe đò/tàu hỏa/máy bay/tàu thủy/hòm thư/khu vực cấm quân sự/khu vực nguy hiểm cho người phát hoa/khu vực chiến sự/khu vực đang bị thiên tai/nhà tù... Khu vực cách ly trong sân bay/ga tàu.
 
3.Quy định về thay đổi đơn hàng:

Thay đổi sản phẩm:

 Thay đổi sản phẩm trước thời điểm phát hoa dự kiến 04 giờ (hoặc khi sản phẩm chưa được thiết kế): Được chấp nhận và không tính phí.
 
Không chấp nhận thay đổi sản phẩm Điện Hoa ngay trước thời điểm phát.
Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị nhỏ hơn giá trị sản phẩm đã đặt, quý khách hàng không được hoàn trả lại tiền chênh lệnh. Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị lớn hơn sản phẩm đã đặt, người gửi phải thực hiện việc thanh toán giá trị chênh lệch, cộng với phí thay đổi (áp dụng cho việc thay đổi sau khi sản phẩm được thiết kế.
 
Thay đổi địa chỉ:

 Thay đổi địa chỉ trước thời điểm phát hoa dự kiến 02 giờ đối với những khu vực nội thành và 04 giờ đối với khu vực ngoại thành (hoặc khi sản phẩm chưa chuyển đi): Được chấp nhận và không tính phí.
Thay đổi địa chỉ ngay tại thời điểm phát hoa: Khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền chênh lệch nếu hành trình giao hoa mới ngắn hơn hành trình trong đơn đặt hàng; trường hợp hành trình mới dài hơn hành trình trong đơn đặt hàng thì khách hàng phải trả tiền chênh lệch theo khu vực.
Đối với điện hoa quốc tế, tất cả những thay đổi phải được thực hiện trước 36 giờ kể từ thời điểm giao hoa.
 
4.Quy định về hủy bỏ đơn hàng:

Điện hoa trong nước:

Hủy bỏ đơn hàng trước thời điểm phát hoa dự kiến 02 giờ (hoặc trước khi sản phẩm được thiết kế - tùy điều kiện nào đến trước) không tính phí.
Hủy bỏ đơn hàng trong vòng 2 giờ trước thời điểm phát hoa dự kiến (hoặc sau khi sản phẩm đã thiết kế - tùy điều kiện nào đến trước), phí hủy bỏ là 50% giá trị đơn hàng.                     
Hủy bỏ ngay trong thời điểm phát hoa dự kiến: không chấp nhận.
 
Đối với điện hoa quốc tế:

 Tất cả những thay đổi, hủy, hoãn phải được thực hiện trước 36 giờ kể từ thời điểm giao hoa.
 
5.Điều kiện thực hiện thay đổi:

Để gửi thông báo thay đổi đơn hàng, quý khách hàng vui lòng liên lạc với Dịch vụ điện hoa 1080 qua các hình thức sau:
+ Gọi 1080
+ Chat online qua cửa sổ hỗ trợ trực tuyến trên web.
 
- HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH -