Lễ hội hoa Tam giác mạch Hà Giang 2017

Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2017

Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2017

(Chủ đề Bản tình ca từ đá)

 + Thời gian : từ ngày 24/11 đến 31/12 năm 2017 (dự kiến từ 20h00 ngày 24/11/2017)

 + Địa điểm:  tại 4 huyện vùng cao nguyên đá tỉnh Hà Giang (Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc) và thành phố Hà Giang

 + Nội dung:
  - Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2017. Đây là lần thứ III tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch; đồng thời cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Lào Cai - Tây Bắc 2017 trong Chương trình liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

  - Tổ chức Hội chợ Công viên địa chất Quốc tế: từ ngày 22 - 26/11/2017

  - Hội thi sản phẩm mật ong Bạc hà tỉnh Hà Giang 2017 và Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ và các giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng mật ong Bạc hà tỉnh Hà Giang từ  ngày 25/11/2017;

  - Hòa nhạc dưới chân cột cờ Lũng Cú: từ ngày 25/22/2017;

  - Tổ chức bay dù trên mùa hoa Tam giác mạch: từ ngày  02 - 03/12/2017;

  - Ẩm thực bittet thịt bò trên Cao nguyên đá: từ ngày 22 - 26/11/2017.

   Nguồn http://hagiang.gov.vn