Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3


       Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. Trong một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới.

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

 LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
 
     Lịch sử ngày 8/3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân nước Mỹ.
 
- Ngày 08/03/1899 nữ công nhân ngành dệt và ngành may tại thành phố Chicago và New York (Mỹ) đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Thắng lợi của cuộc đấu tranh này đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của phụ nữ lao động.
 
- Năm 1910 Đại hội lần thứ 2 của những phụ nữ thế giới đã được triệu tập ở Cô-pen-ha-gơ (Thủ đô nước Đan Mạch) đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc tế Phụ nữ với mục đích đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ và tr em:

  * Ngày làm việc 8 giờ.
  * Công việc ngang nhau, tiền lương ngang nhau.
  * Bảo vệ bà mẹ và tr em. 
 
   Từ đó, ngày 8/3 trở thành ngày hội lớn của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, đoàn kết đấu tranh để tự giải phóng, thực hiện quyền nam nữ bình đẳng.
 
   Kỷ niệm ngày 8/3 là dịp biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên toàn thế giới vÌ độc lập, dân tộc vì hòa bÌnh và tiến bộ XH, vÌ quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em.
 
   Hiện nay ngày Quốc tế Phụ Nữ vẫn còn được xem là ngày lễ chính thức tại những nước sau đây: Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Nga, Tajikistan, Ukraina, Uzbekistan, và Việt Nam

Xem thêm Ý nghĩa nguồn gốc Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10
Tìm thấy 0 sản phẩm
Mức giá Sắp sếp theo